Skip to main content
Osorterat

Vikten av att följa GDPR när det gäller nyhetsbrev och e-postmarknadsföring

By 2023-08-31No Comments

GDPR betyder ”General Data Protection Regulation” och är en omfattande dataskyddslagstiftning som infördes för att skydda individers personuppgifter inom EU. Denna lagstiftning är av yttersta vikt när det gäller nyhetsbrev och e-postmarknadsföring, och det är viktigt att förstå dess krav för att undvika potentiella rättsliga konsekvenser.

Vad GDPR betyder 

GDPR lagen har som mål att stärka individers kontroll över deras personuppgifter och reglerar hur dessa uppgifter samlas in, behandlas och lagras. Den ger också individer rätten att veta vilka uppgifter som samlas in och varför, samt rätten att ge eller dra tillbaka sitt samtycke.

GDPR lagen i relation till nyhetsbrev och e-postmarknadsföring

  • Samtycke: För att få samla in och använda personuppgifter för nyhetsbrev krävs tydligt och aktivt samtycke från mottagarna. Förifyllda kryssrutor eller tyst samtycke är inte tillåtet enligt GDPR.
  • Transparens: Information om vilka uppgifter som samlas in och hur de kommer att användas måste vara tydlig och lättillgänglig för mottagarna. Detta inkluderar även hur länge uppgifterna kommer att lagras.
  • Rätt till Radering: En person har rätt att begära att deras uppgifter raderas (rätten att bli bortglömd). Om någon avprenumererar från nyhetsbrevet måste deras uppgifter raderas från databasen.
  • Dataskyddsåtgärder: Nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder måste vidtas för att skydda personuppgifter mot obehörig åtkomst, förlust eller stöld.

Börja använd en plattform

När det gäller att förenkla e-postmarknadsföring och utskick av nyhetsbrev är det en smart idé att använda sig av en digital plattform. Paloma är ett bra exempel på det. Paloma är designad för att göra det smidigare att planera, organisera, skicka ut och designa nyhetsbrev. Den har också smarta funktioner som gör det enklare för dig att se till att du följer GDPR. Exempelvis en smidig mall till ett formulär kring personuppgifter. 

GDPR är något du måste följa när det gäller e-postmarkndsföring. Genom att säkerställa att det finns ett tydligt och uppvisbart samtycke, transparens i kommunikation och delning av information, möjlighet till radering och ordentliga dataskyddsåtgärder kan företag bygga förtroende samtidigt som de undviker potentiell böter och rättsliga påföljder. Att följa GDPR är inte bara en skyldighet utan en möjlighet att visa respekt för individers integritet och dataskydd.